ลูกค้าของเรา

 • PTT Group
  PTT สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต
  โรงแยกก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กระทรวงพลังงาน
 • PTT Global Chemical
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจก๊าซ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
  วิทยาลัย นวตกรรมธรรมศาสตร์
 • QTC ENERGY PUBLIC CO.LTD
 • CEVA ANIMAL HEALTH THAILAND
 • MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS (THAILAND) CO:LTD
 • BST &BST ELASTOMER CO.LTD
 • JBE
 • FLOWLAB เครือ SCG
 • OUCHI (THAILAND) CO., LTD
 • ธนาคารกรุงศรี จำกัด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
 • THINKSMART CO.LTD
 • HUTSHISON PORT
 • ZEON
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 • บริษัท วันนิส กรุ๊ป จำกัด
 • ประธานหอการค้า 14 จังหวัดภาคใต้
 • สมาคมความปลอดภัย จังหวัดระยอง
 • และอื่นๆ อีกมากมาย