บริษัท เอ็ม .โอ.ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการเราบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีความสนใจโปรแกรมของเรา ทั้งนี้ โปรดจองทัวร์ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมการพักผ่อนที่แสนคุ้มค่า สร้างความประทับใจที่ดี หรือแจ้งความประสงค์ของการจัดงานทัวร์หมู่คณะ เพื่อที่เราจะได้จัดตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ

นโยบายการสั่งซื้อโปรแกรมทัวร์

ขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรมทัวร์

ท่านสามารถสั่งจองและซื้อโปรแกรมทัวร์ได้จากช่องทางดังนี้

  1. สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถจองได้ตลอดเวลา
  2. สั่งซื้อด้วย Email tourandservice@gmail.com
  3. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 0851635888 0852415888 เพื่อจองและสอบถามได้

ขั้นตอนที่สำคัญ

  1. โปรดกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์การจองและสั่งซื้อโปรแกรมดังกล่าวแล้ว เราจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ชำระกลับไป ตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวกให้ส่งกลับ อาทิเช่น อีเมลล์ โทรสาร
  2. โอนเงินมัดจำมายัง บัญชีที่ระบุใน อีเมลล์
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ tourandservice@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 038-695398
  4. บริษัทส่งใบเสร็จรับเงินค่าจองและโปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ท่านจอง หลังจากนั้นออกใบนัดเตรียมตัวการเดินทาง
  5. กรณีทัวร์ต่างประเทศ โปรดส่ง passport และเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุเพื่อดำเนินการจัดทำ Visa และประกันภัยการเดินทางขั้นต่ำประกันชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเสียชีวิต ท่านละ 1 ล้านบาท
  6. เตรียมกาย เตรียมใจ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญจัดกระเป๋าเพื่อความพร้อมในการเดินทางท่อง

เที่ยวไปกับ tourandservices.com ศูนย์รวมทัวร์ดีมีคุณภาพ ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

ขั้นตอนการชำระเงิน สามารถชำระเงินโดยผ่านระบบบัญชีธนาคาร หรือโอนเงินทาง ATM

กรณีลูกค้า องค์กร Group Tour&Organize /incentive group tour/Family day/Sportday/Party

โอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซนต์เพื่อเตรียมงานและส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วันทำการ

นโยบายการชำระเงิน เมื่อท่านได้การสั่งซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว ท่านสามารถชำระเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1. ช่องทางการชำระเงิน – โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยบิ๊กซี บางนา
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮมโปร บางนา
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัส บางพลี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยนิคม มาบตาพุด ระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฉาง ระยอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านฉาง ระยอง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านฉาง ระยอง

1-3 เป็นธนาคารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 5-7 เป็นธนาคารในเขตจังหวัดระยอง เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้า

1.2. ช่องทางการชำระเงิน – ผ่านบัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ได้โดยชำระผ่านเว็บไซต์ของเรา เมื่อทำการเลือกจองทัวร์แล้ว ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินเป็นบัตรเครดิตได้เลย เว็บไซต์ของเราปลอดภัยด้วย เทคโนโลยี SSL และ 3D Secure ที่จะต้องคอนเฟิร์มกับ ธนาคารทุกครั้ง ก่อนตัดบัตรเครดิต และ เว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายจดจำหมายเลขบัตรเครดิต

2. เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน

หลังการโอนเงิน โปรดส่ง fax หรือ scan ใบ pay-in slip โอนเงิน print screen หน้าจอคอมพิวเตอร์ กรณีโอนผ่าน internet banking มายัง tourandservice@gmail.com

หรือ โทรสาร 038695398 พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่เดินทาง จำนวน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง M.O.Tour&Service Co.,Ltd จะได้ดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและดำเนินงานต่อไปผ่าน Email: tourandservice@gmail.com

ภายใน 48 ชั่วโมงในกรณีติดวันหยุดทำการเสาร์อาทิตย์

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถยกลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้เดินทางไปเท่านั้น

หลังจากที่จ่ายเงิน การขอยกเลิกทัวร์ อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนมูลค่าของแต่ละรายการ

การขอยกเลิกทัวร์ภายใน 1 เดือน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเงินมัดจำเท่านั้น

การขอยกเลิกทัวร์ก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย

เมื่อลูกค้าไม่สามารถชำระเงินตามที่กำหนดไว้ บริษัท มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองและริบเงินมัดจำคืนได้ในทุกกรณี

ก่อนการเดินทาง7 วัน บริษัทจะจัดส่งกำหนดการต่าง ๆ และโปรแกรมให้ท่านผู้มีอุปการคุณทราบ ทาง

สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติต่อสอบถาม 0851635888,0852415888 Email: tourandservice@gmail.com

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจจอง ทัวร์กับ tourandservices.com

ปัจจุบันการค้าพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์Ecommerce หรือการดำเนินการค้าผ่านทางเครือข่ายบนinternet มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจการค้าโดยทั่วไปเนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขาย

ไม่จำเป็นต้องพบหน้าก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อบริการสินค้าหรือไม่เคยรู้จี กกันมาก่อน เพราะวิถึชีวิตของการดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป การเข้าสู่ขุมข่ายแห่งปัญญา ทำได้ง่ายขึ้น เพียงคลิกผ่านเครือข่าย

internet ก็จะพบทุกอย่าง บนโลกใบนี้เห็นได้จากการสั่งซื้อและประมูลของจากต่างประเทศเป็นเรื่องปกติแล้ว ( The World is Flat) โลกไม่กลมอีกต่อไป

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดได้เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจการค้าแบบนี้เพราะโลกแห่งเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ปัจจุบันลูกค้าสามารถมีได้ทั่วไทยเพราะโลก internet ใบนี้ เปิดได้24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด